Wayfinding - digital karta

Väla Helsingborg

Väla i Helsingborg är ett av nordens största köpcentrum och vi på Shine fick förtroendet att leverera vår digital wayfindingprodukt Shine Maps. Här får du en kort presentation av Ulrika Nordström, marknadschef.

Digitala kartor

Digital Wayfinding - Med vår egenutvecklade mjukvara har vi hjälpt Skandia Fastigheter med digitala kartor till köpcentrumen Frölunda torg i Göteborg och Väla i Helsingborg.
Kartorna står i specialtillverkade stativ inne på centrumen och är utvecklade för iPad OS men kan även köras på Android.
Det finns även en modul som kan användas som webbversion vilket också görs på centrumens hemsida.

Se webbversionen av kartan från Väla