Produkter

Utöver våra konsulttjänster har vi ett antal färdigutvecklade produkter som vi kan leverera i olika anpassade versioner. Vi har bland annat ett system för Digital Wayfinding som används på köpcentrum för att hjälpa besökarna att hitta rätt. Utöver det finns vår eventapp som bland annat används bakom Melodifestivalen men även som konferensverktyg. Sist men inte minst har vi även Shine CMS som binder ihop våra produkter och produktioner genom API:er och samtidigt förser dem med innehåll och gör det möjligt att uppdatera det enkelt för dig som kund.

Shine Maps

Digital Wayfinding - Digitala inomhuskartor. Med vår egenutvecklade mjukvara har vi hjälpt Skandia Fastigheter med digitala kartor till köpcentrumen Frölunda torg i Göteborg och Väla i Helsingborg. Kartorna står i specialtillverkade stativ inne på centrumen och är utvecklade för iPad OS, men kan även köras på Android. Stativen levereras tillsammans med hård- och mjukvara som en komplett produkt, uppkopplad via 4G/5G-nätet. Till produkten hör ett administrationsgränssnitt för realtidsändringar i innehållet.
Det finns även en modul som kan användas som webbversion, vilket också görs på centrumens hemsida.

Mer information om Shine Maps

Shine Event

Personalhandbok för företag, mässor, turnéer, kundklubbar och evenemang. Shine Event är en appbaserad mobil kommunikationsplattform för stora och små organisationer. Den är perfekt som digital personalhandbok för evenemang, konferenser, mässor eller som ett internt kommunikationsverktyg för företag.

Läs mer om Shine Event här

Shine CMS

Shine CMS - är vårt moderna CMS som används som backend i både app- och webbproduktioner med API-integrationer mot alla möjliga externa system såsom betalningstjänster, bokningssystem och mycket mer. Shine CMS ligger till grund för de flesta av våra produktioner och är lätt att använda för dig som kund när det kommer till uppdatering och publicering av content eftersom du enkelt använder dra-och-släpp-teknik när du ska publicera blockbaserade objekt som texter, videos och bilder.